Universitet och högskola

Utbildning

Vi håller i utbildningar för högskolor och företag.

Antingen håller vi enskilda föreläsningar i grundläggande akustiska begrepp eller så utformar vi kurser som sträcker sig över längre tid och går mer på djupet. Tack vare tillgång till egen mätutrustning kan studenterna själva få se hur teorier kan omsätts till praktik. KTH är ett av de lärosäten där vi håller utbildningar.

För yrkesverksamma

Är du arkitekt, konstruktör eller projektledare och vill bredda din kompetens? Vi utformar kurser för alla som vill lära nytt eller fördjupa befintliga kunskaper inom akustik.
Några exempel på utbildningar: Vilka akustiska krav finns och vad krävs för att uppfylla dessa? Vad påverkar ljudisoleringen? Hur ljuddämpar man en ventilationsanläggning? Hur utformar man bäst ett kontorslandskap?

Föreläsningar

Är du skyddsombud på din arbetsplats och vill lära dig mer om hur buller påverkar hörseln och koncentrationen? Eller ska du anordna en föreläsning om bullerfrågor? Hyr in oss som gästföreläsare. Vi utformar en föreläsning utifrån dina behov och önskemål.

Ett urval av våra projekt inom utbildning

No data was found