Sollidenscenen, Skansen

Sollidenscenen på Skansen i Stockholm har renoverats. Själva scenen bestod tidigare av en paviljong som kallas Snäckan. Snäckan byggdes år 1938 och är utformad för att förstärka akustisk musik. Snäckan har i ett senare skede byggts på med ett framskjutet tak som förlänger taket på hög höjd och med en sidovägg av glas. Renoveringen innebär att taket ersätts med ett nytt tak samt en förlängning av scengolvet. Snäckan bevaras av kulturhistoriska skäl. Nya scenutformningen och taket ska fungera både för förstärkt tal, musik med högtalare och akustisk musik, t.ex. orkester. Utmaningen för oss på ACAD var att anpassa utformningen så att det passar för båda dessa aktiviteter på ett optimalt sätt.

Datum: 2015-10-08 11:48:41

KUND:

Referensnummer: 13307

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader