Brofästet, Norra Djurgårdsstaden

Tobin Properties bygger nytt i Kv Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. I projektet ingår bostäder, en förskola och några kommersiella lokaler. Husen projekteras för att uppfylla Miljöbyggnad guld. Därmed ställs höga krav på ljudmiljön och de akustiska lösningarna.

Datum: 2016-11-08 10:50:28

KUND:

Referensnummer: 14153

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader