Riksarkivet, byggnadsakustisk projektering

Bakgrund
Riksarkivet har till uppgift att både skydda de offentliga arkiven och göra dem tillgängliga för allmänheten. 2025 flyttar Riksarkivet tillsammans med Skatteverket in i den nya byggnaden i Härnösand.
Uppdrag
ACAD fick i uppdrag att hantera akustiken i den nya byggnaden som består av en arkivdel i betong och en kontorsdel i trä.
Utmaningar
Stegljud på träbjälklag, lång efterklangstid på grund av hög takhöjd och hårda material samt ljud och vibrationer som fortplantar sig genom byggnaden från det stora antalet lättare och tyngre aggregat.
Resultat
Ett akustiskt program med lösningar för att uppfylla de akustiska kraven i projektet och skapa en bra ljudmiljö, speciellt i rummen med hög takhöjd.

Datum: 2021-2024

KUND:

Referensnummer: 21214

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader