Nya Södertälje Sjukhus

Moderna sjukhus kräver en mycket god innemiljö för både medarbetare likväl som patienter. En lugn ljudmiljö medför lägre stress och bättre kommunikation i krävande situationer likväl som ger en behagligare vistelse för besökare och patienter. Därtill ställer modern medicinsk utrustning höga krav på vibrationsfrihet för att ge hög noggrannhet bl.a. för magnetröntgenbilder. ACAD har varit med i projekteringen av ombyggnaden av Nya Södertälje sjukhus som utökar sina vårdplatser och sin akutberedskap, och ser till att sjukhuset får bästa möjliga förutsättningar för en effektiv patientvård både under och efter ombyggnaden.

Datum: 2014-09-11 14:55:32

KUND:

Referensnummer: 13227

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader