Almåsgymnasiet, utbyggnad innergård

  • Post author:
  • Post category:

ACAD har hjälpt Borås Kommum att ta fram ett förfrågningsunderlag för en innergårdsdel på Almåsgymnasiet. ACAD har bland annat räknat på och satt ramar för rumsakustiken i utrymmet som ska…

Continue Reading Almåsgymnasiet, utbyggnad innergård