Modellvillan 8, Enskededalen

Projektet omfattades ombyggnad av ett befintligt hus (1913) samt en tillbyggnad av två radhus på Gamla Tyresövägen 326 i Enskededalen, Stockholms kommun. Totalt planerades 10 bostadslägenheter. Innan ombyggnation fanns en restaurang på entréplan och lägenheter på övriga plan. Utmaningen i projektet låg i att beakta husets befintliga trä-och tegelstomme samt att ta hänsyn till husets antikvariska värde. Byggnadens framfasad utsätts för trafikbuller från Gamla Tyresövägen som trafikeras av busslinjer, vilket exempelvis medförde noggrann dimensionering och renovering/förstärkning av restaurangens befintliga stora fönster. ACAD har assisterat med inventeringsmätningar, framtagning av åtgärder, uppföljning av vissa punkter under produktion samt ljudmätningar efter ombyggnation för kontroll av ljudkrav inför inflytt.

Datum: 2021-2022

KUND:

Referensnummer: 21159

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader