Finnslätten 6, Västerås

Projektering av Alstoms nya kontor. Projektet omfattar en kontorstillbyggnad på 10 400 kvm i industri- och företagsparken Finnslätten i Västerås. Byggnaden ligger i direkt anslutning till Alstoms befintliga tillverkningsanläggning på fastigheten. Hyresgästen väntas tillträda i mitten av 2023. Kontorsbyggnaden har fyra flexibla våningar med kontorslandskap, mötes-och konferensrum, ett atrium, matsal, mindre labbutrymme, omklädningsrum m.m. ACAD har varit med i hela projekteringsprocessen och assisterat med bl.a. rumsakustikberäkningar i konferensrum och ljusgård, industri-och trafikbullerutredningar, framtagning av åtgärder i både system- och bygghandlingsskede.

Datum: 2021-2022

KUND:

Referensnummer: 21081

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader