Kv Gladan 2 och 8

Kv Gladan 2 och 8 är två nya flerbostadshus på Warfinges Väg i Stockholm. Projektet består av drygt 200 lägenheter, en förskola och ett antal lokaler. Utmaningarna ur akustisk synvinkel har bland annat varit att hantera de höga trafikbullernivåer och skapa vädringsmöjligheter för alla lägenheter. Eftersom trafikbuller kommer från alla håll och huset inte har någon tyst sida har låga vädringsfönster och tät balkongskärm använts.

Datum: 2014-08-15 08:55:38

KUND:

Referensnummer: 12166

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader