Brf Planeten 234

Brf Planeten 234, bygger om två plan i en sekelskiftesfastighet till lägenheter samtidigt som de behåller de antikvariska värden i byggnaden. Krav ställs inte bara på god ljudmiljö enligt modern standard, utan även lösningar som tar hänsyn till husets stil från sent 1800-tal. ACAD har akustiskt inventerat befintliga konstruktioner, i samspel tagit fram åtgärder och verifierat ljudmiljön med fältmätningar.

Datum: 2014-09-15 15:21:37

KUND:

Referensnummer: 13265

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader