Ångström etapp 4

Bakgrund
Bakgrunden till projektet är att Ångströmlaboratoriet vuxit och står inför en fortsatt expansion med nya verksamheter. Samtidigt har Uppsala universitet önskemålet att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt intendenturområde där man för ihop teknisk-­naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi och matematik, materialvetenskap och informationsteknologi.
Genomförande
Projektet Ångström etapp 4 består av två nya huskroppar som ska adderas till den befintliga byggnaden på 73 000 m². Den nya entrébyggnaden, hus 10, blir på 30 000 m² och flygeln, hus 9, på 10 000 m². I projektet ingår även en ombyggnad och lokalanpassning av 10 000 m² i det befintliga Ångströmlaboratoriet, hus 8. ACAD har varit akustiker genom hela projektets gång och även följt upp resultatet i färdig byggnad.
Resultat
Projektet uppfyller klass Silver enligt Miljöbyggnad 3.0 från Sweden Green Building Council. Parameter ljud skulle uppfylla Brons men i mänga fall ligger den akustiska kvaliteten högre än så.

Datum: 2013-2020

KUND:

Referensnummer: 13270

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader