Ångström etapp 4

Projektet Ångström etapp 4 består av två nya huskroppar som ska adderas till den befintliga byggnaden på 73 000 m². Den nya entrébyggnaden, hus 10, blir på 30 000 m² och flygeln, hus 9, på 10 000 m². I projektet ingår även en ombyggnad och lokalanpassning av 10 000 m² i det befintliga Ångströmlaboratoriet, hus 8. Bakgrunden till projektet är att Ångströmlaboratoriet vuxit och står inför en fortsatt expansion med nya verksamheter. Samtidigt har Uppsala universitet önskemålet att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt intendenturområde där man för ihop teknisk-­naturvetenskapliga institutioner och forskningsgrupper inom fysik, kemi och matematik, materialvetenskap och informationsteknologi.

Datum: 2013-2020

Referensnummer: 13270

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader