Technology for Health

Bakgrund
Technology for Health består av två byggnader för forskning och utbildning inom Life Science. Byggnaderna angränsar till Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och omfattar totalt 35 000 kvm.
Genomförande
Projektet omfattar nybyggnad av laboratorier, kontor, föreläsningssalar, allmänna utrymmen och kommersiella lokaler i åtta plan. Byggnaden placeras delvis ovanpå ett befintligt parkeringshus. Projektet består av två delar på sidorna om en långsträckt ljusgård och förbinds vid ljusgårdens kortsidor. Den ena delen, inrymmer kontor och annan ’’lätt’’ verksamhet. Den andra, bredare delen, inrymmer ’’tung’’ verksamhet så som laboratorier och teknikutrymmen.
Byggnaderna förbinds med en inglasad plaza.
Resultat
Projektet uppfyller Miljöbyggnad Silver och även Silver för parameter ljud. Inom projektet ställdes högre ljud- och vibrationskrav på vissa delar såsom ljusgård, föreläsningssalar, skrivsal och vibrationskänsliga laboratorier.

Datum: 2014

KUND:

Referensnummer: 13274

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader