Kvarteret Loen

Den karaktäristiska byggnaden med rundbågiga fönster på Jakobsgatan i Stockholm uppfördes 1968-71 efter ritningar av Nils Tesch och var Regeringskansliets första hus i Klara. Byggnaden är ett exempel på byggnadsteknik med prefabricerade, förtillverkade, betongelement, som slog igenom på 60-talet. Statens Fastighetsverk har genomfört en om- och påbyggnad under 2010-2012 med syfte att skapa ändamålsenliga kontorslokaler för Regeringskansliet. Projekteringen startade 2008. Kvarteret har byggts på med tre våningar och ett ljusschakt har tagits upp inuti den tidigare mörka kärnan. Lokalerna inreds med bibliotek, kontor, storkontor, öppna kontorslandskap, mötesrum, hörsalar med mera. ACAD har svarat för den akustiska planeringen i hela kvarteret. Det är enligt uppgift SFV:s största projekt.

Datum: 2014-09-12 14:21:18

KUND:

Referensnummer: 08280

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader