Örebro Slott

Örebro slott består av dels av kontor, konferensrum, bostad och butik med mera. En inventering av den befintliga rumsakustiken och ljudisoleringen har utförts och åtgärder för förbättring har tagits fram. Örebro slott är beläget på en holme i Svartån i Örebro, Närke. Det uppfördes ursprungligen som en försvarsborg i mitten av 1300-talet.

Datum: 2014-08-28 13:24:12

KUND:

Referensnummer: 13169

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader