Studion, Kulturhuset

Studion i Kulturhuset / Stadsteatern i Stockholm är en lokal som används både som konsertsal, nattklubb och som hörsal för konferenser. En inventering av den befintliga akustiken utfördes och åtgärder togs fram för att förbättra rumsakustiken för konserter samt åtgärder för att elektroakustiskt nå en högre taluppfattbarhet vid konferenser.

Datum: 2015-10-08 11:28:23

KUND:

Referensnummer: 15208

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader