Taluppfattbarhet (STI) för högtalarsystem

Vectura Consulting AB projekterar ett antal nya tågplattformar och gångbroar mestadels i Skånetrakten. I Transportsyrelsens skrift "Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet" (TSD) anges att taluppfattbarheten, som beräknas och mäts i RASTI, för högtalarsystemet på tågplattformen eller i gångbroar ska uppfylla ett uppsatt krav. Vi på ACAD simluerar taluppfattbarheten (RASTI) för tågplattformarna och gångbroarna på uppdrag av Vectura. Simuleringen utförs med en rumsakustisk modell där egenskaperna för rummets väggar, tak och golv och högtalarnas placering, antal, direktivitet och ljudstyrka analyseras och definieras. Resultatet ger en överblick i form av ett raster av RASTI-värden över hela plattformen eller gångbron.

Datum: 2014-05-27 08:33:12

KUND:

Referensnummer: 11277

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader