EHL Brunna – Kontor ICA

Projektet omfattar nybyggnation av en betong- och träbyggnad (massivt trä) i fem plan. I planområdet finns även ICA:s nya e-handelslager. Akustiska utmaningar är bl.a. gym och byggnadens närhet till E18 som bidrar med mycket trafikbuller till området. ACAD är med i bygghandlingsprojekteringen. Bildkälla: skiss ur bygglovshandling (Archus)

Datum: 2019-11

KUND:

Referensnummer: 19242-1

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader