Dalénum, Lidingö

På Lidingö uppför JM AB ett helt nytt bostadsområde i det som tidigare var ett industriområde. I området byggs cirka 1000 nya bostäder. ACAD deltar i projekteringen av de olika bostadskvarteren och utför bland annat beräkningar av trafikbullernivåer samt dimensionerar byggnaderna utifrån gällande ljudkrav. Hela området beräknas vara färdigställt år 2020.

Datum: 2015-08-14 08:11:18

KUND:

Referensnummer: 11303

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader