Norvikudden, Nynäshamn

Stockholms hamnar bygger en ny containerhamn i Norvikudden i samarbete med Nynäshamns kommun, Nynas och NCC. Hamnen beräknas kunna ta emot det första anlöpet år 2015 och vara fullt utbyggd runt år 2022. Wåhlin Arkitekter har uppdraget att utforma samtliga byggnader i hamnen. Byggnaderna består av kontorshus, verkstäder och lager samt myndighetsbyggnader för Tullverket och Livsmedelsverket. ACAD har på uppdrag av Wåhlin Arkitekter varit ansvariga för den akustiska projekteringen av byggnaderna i hamnen. Verksamheten i hamnen kan ge upphov till både höga ljudnivåer och kännbara markvibrationer. En viktig punkt i den akustiska projekteringen var därför att dimensionera fasadisolering och avvibrering av stomme så att ljud och vibrationer från yttre verksamhet ej stör verksamhet inomhus.

Datum: 2014-08-15 09:56:16

KUND:

Referensnummer: 11117

Kontaktperson:

Fler projekt  Inom byggnader