Kristin Helgadóttir

Civilingenjör, Akustiker

Kristín är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon läste Husbyggnads- och anläggningsteknik och genomförde sitt examensarbete inom akustik i samband med buller från järnvägstrafik. Kristín har jobbat som akustikkonsult sedan 2019 och har god erfarenhet inom byggnadsakustisk projektering av bostäder, kontor, skolor mm. Samt att hon har utfört flertal bullerutredningar av trafik- och verksamhetsbuller. Kristín jobbar även med akustiska mätningar.