Kristin Helgadóttir

Akustiker

Kristín är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon läste Husbyggnads- och anläggningsteknik och genomförde sitt examensarbete inom akustik i samband med buller från järnvägstrafik. Kristín har jobbat som akustikkonsult sedan 2019 och har god erfarenhet inom mätningar samt att hon har utfört flertal bullerutredningar av trafik- och verksamhetsbuller. Kristín jobbar även med byggnadsakustisk projektering.