Rebecca Kolmodin

Civilingenjör, Akustiker

Rebecca är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon har läst farkostteknik med inriktning mot ljud och vibrationer. Rebecca har jobbat som akustikkonsult sedan 2019 och hon är tillbaka på ACAD efter några år inom den kommunala verksamheten, där hon jobbade med samhällsbuller i en Stockholmskommun. Rebecca har god erfarenhet av samhällsbuller samt byggnadsakustiks projektering av olika typer av byggnader. Rebecca genomförde även sitt examensarbete inom akustik på ACAD där hon utredde hur stomljud sprids i byggnader.