Svante Finnveden

Docent, Akustiker

Svante är Docent i strukturakustik och civilingenjör i Teknisk Fysik med inriktning Tillämpad Mekanik vid KTH. Hans specialitet är fysikalisk modellering av vibro-akustiska problem vilket kräver mätningar, beräkningar och erfarenhetsbaserade resonemang. Svante har varit ansvarig för 15 större projekt finansierade av Vetenskapsrådet och EU-kommissionen och har undersökt buller och vibrationer i, bland annat, bildäck, vätskefyllda rörsystem, slipmaskiner, huskonstruktioner och de flesta farkoster från ubåtar till flygplan. Svante arbetar hos ACAD sedan våren 2017. Se Svantes forskningsartiklar https://scholar.google.com/citations?user=IVCRqw0AAAAJ&hl=sv