Ljud & vibrationer

Akustik

Vi jobbar inom alla områden som rör ljud och vibrationer

Oavsett vad frågan gäller och dess storlek kan vi hjälpa dig. Nedan hittar du rubriker som kortfattat beskriver våra kunskapsområden och klickar du dig vidare finns det djupare beskrivet vad vi kan hjälpa dig med.

INOM BYGGNADER

Vi har stor erfarenhet av allt som rör ljud och vibrationer inom byggnader. Erfarenhet kombinerat med vårt driv och nytänkande skapar innovativa genomförbara lösningar. Vi jobbar i alla byggets faser, från tidig planering till detaljprojektering och mätningar av färdig byggnad. Vi kan hjälpa er med till exempel ljudmiljön i ett kontorslandskap, ljud inom flerbostadshus, akustiken i en konsertsal och alla typer av ljudmätningar. Du upplever kanske ljudstörningar mellan två mötesrum, att ventilationen låter för mycket eller att taluppfattbarheten i en föreläsningssal är för dålig. Vi hjälper dig med de bitarna också.

INOM INDUSTRIN

Vi har stor erfarenhet av ljud och vibrationer inom industrin. Vi kan hjälpa ditt företag med akustisk spetskompetens i långsiktiga utvecklingsarbeten eller med kortare punktinsatser för att ge nya infallsvinklar. Vi kan även hjälpa dig med inställningar på maskiner för att minska vibrationer och på så sätt öka livslängden och driftsäkerheten. En annan viktig aspekt för ljud inom industrin är arbetsmiljö. Vi hjälper dig att komma till rätta med buller i till exempel produktionslokaler.

SAMHÄLLSAKUSTIK

I dagens samhälle finns det många källor till buller. I takt med att storstäderna växer blir de tysta ytorna färre och färre. Oljuden är ständigt närvarande och många känner sig störda. Det är därför viktigt att utforma byggnader så att vistelseytor och fasader utsätts för mindre buller. Tidiga utredningar kan spara mycket pengar och påskynda utdragna detaljplaneprocesser. Med hjälp av mätningar och beräkningar kan vi kartlägga olika bullersituationer. Utifrån våra resultat kan vi ta fram lämpliga förslag på åtgärder för exempelvis bostadshus eller vid utbyggnad av befintliga industrier. Vi tar fram den dokumentation som behövs för att ditt projekt ska kunna godkännas hos inblandade myndigheter.

UTBILDNING

Vi håller i utbildningar för studenter på universitet och högskolor. Undervisningen kan bestå i enstaka föreläsningstillfällen där vi förklarar grundläggande akustiska begrepp och teorin bakom dessa. Vi deltar även i undervisning och utformning av kurser som sträcker sig över längre tid. Eftersom vi har tillgång till ett brett utbud av utrustning som används i vårt dagliga arbete kan föreläsningarna varvas med praktiska exempel där studenterna själva får se hur teorin omsätts till praktik. Vi håller till exempel utbildningar på KTH och LTH.

PRODUKTUTVECKLING

Vi har i många år varit med och drivit produktutveckling tillsammans med företag. Vi kan hjälpa dig genom deltagande i allt från övergripande koncepttänk för hela varugrupper till specifikt utvecklingsarbete för en produkt eller delar av den. En utomstående person kan ofta bidra med nya synviklar i projektgrupp som jobbat tillsammans länge.