ACAD nyanställer

ACAD nyanställer och förstärker kompetensen i Stockholm och Göteborg.
Rebecca Janson börjar sin anställning efter färdigställande av studier på MWL, KTH.

Rebecca har tidigare sommarjobbat under två somrar på ACAD och både gjort kandidatexamensarbete samt sitt examensarbete för mastern på ACAD. Rebecca förstärker kontoret i Stockholm från den 23 april 2019.

Alexander Hebbe är vår första rekrytering till kontoret i Göteborg. Alexander har studerat Teknisk Akustik – Institution för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Studierna var inriktade mot signalbehandling av ljud och markvibrationer. Han har även studerat på Middlesex University, London, England inriktat på rumsakustik samt ljudteknik i inspelningslokaler och arenor. Alexander förstärker gruppen från 1 maj.

Läs mer

Tele2ARENA

Vad är det för skillnad på en konsert