Historik med god akustik 

Riksarkivet har funnits i över 400 år. Myndighetens uppgift är att både skydda de offentliga arkiven och samtidigt göra dem tillgängliga för allmänheten. Eftersom tiden inte står stilla växer arkiven liksom behovet av större lokaler.

2025 flyttar Riksarkivet tillsammans med Skatteverket in i den nya byggnaden i Härnösand. Nu talar vi inte om hyllmeter med dokument utan om ett hundra hyllmil för att vara exakt. Med totalt 33 000 kvm blir det Sveriges största arkivbyggnad.

ACAD har fått uppgiften att hantera akustiken i den nya byggnaden som består av en arkivdel i betong och en kontorsdel av trä. Några av de viktiga akustiska utmaningarna som ACAD har utrett är stegljud på träbjälklag, lång efterklangstid på grund av hög takhöjd och hårda material samt ljud och vibrationer som fortplantar genom byggnaden från det stora antalet lättare och tyngre aggregat.  

Objekt: Riksarkivet i Härnösand

Beställare: Specialfastigheter

Arkitekter: Tengboms arkitektkontor

Läs mer

Tele2ARENA

Vad är det för skillnad på en konsert