Idag börjar Viktor!

Viktor har under hösten och vintern gjort exjobb hos ACAD. Exjobbet har undersökt diffusionens inverkan på efterklangstid i rum, både i fältmätningar samt i beräkningsprogrammet ODEON och sen jämfört resultaten däremellan. Vi är mycket glada för att Viktor nu även valt att börja jobba på ACAD. Välkommen Viktor!

Läs mer