Idag börjar Viktor!

Viktor har under hösten och vintern gjort exjobb hos ACAD. Exjobbet har undersökt diffusionens inverkan på efterklangstid i rum, både i fältmätningar samt i beräkningsprogrammet ODEON och sen jämfört resultaten däremellan. Vi är mycket glada för att Viktor nu även valt att börja jobba på ACAD. Välkommen Viktor!

Läs mer

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin