Kv Marievik, industribullerinventering

Kv Marievik vid Liljeholmen är ett bullerutsatt industriområde som planeras byggas om i delar till bostäder. Som del av detta behöver bullerförutsättningarna kartläggas. ACAD har uppdragits att inventera och modellera industribullerkällor och dess effekt mot den planlagda fastigheten.

Datum: 2016-11-29 15:43:20

KUND:

Referensnummer: 13318-2

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik