Hagsätra, samordnad trafikbullerutredning

ACAD har på uppdrag av Ikano Bostadsutveckling och Sveafastigheter tagit fram en kartläggning av trafikbuller för planerade bostadshus i Hagsätra, Stockholms kommun. I området planeras 10 projekt, bl.a. flerbostadshus och studentlägenheter, ett parkeringsgarage med en lokal samt påbyggnader på befintliga byggnader. Projekten omfattar totalt ca 470 bostäder. De flesta bostadshusen planeras byggas längst med Huddingevägen, Olshammarsgatan och tunnelbanan, vilka är de bullrigaste vägarna och ljudkällorna för området. Utöver husens bullerutsatta lägen från trafik låg utmaningen i utredningen i att beakta de övriga bullerkällorna såsom ljud kopplat till tunnelbanan och dess station med högtalarutrop, samt växlar, broar, mm. Detta uppdrag utfördes i samband med detaljplanarbetet för Hagsätra och löstes genom god dialog med kommunen (Stockholms stadsbyggnadskontor) och Trafikförvaltningen (Region Stockholm).

Datum: 2021-2022

KUND:

Referensnummer: 21180

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik