Molnby tågdepå

SL har beslutat att utöka kapaciteten på Roslagsbanan och planerar att bygga en ny depå väster om järnvägen i Molnby. ACAD har varit med under framtagningen av programhandlingen. Arbetet har främst innefattat hantering av externt industribuller.

Datum: 2014-08-15 08:29:21

Referensnummer: 12183

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik