Nya Stadshagen

En ny detaljplan håller på att tas fram för Stadshagen. Målet är att omvandla Stadshagen till en tätare stadsdel som är mer integrerad med den övriga staden. Det planeras för bostäder, kommersiella lokaler, en skola, flera förskolor, en tennishall och två nya fotbollsplaner. ACAD har fått i uppdrag att ta fram en samordnad bullerutredning för hela planområdet.

Datum: 2016-11-08 10:37:35

KUND:

Referensnummer: 16212-1

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik