Kv Spikfabriken, Valbo

Kv Spikfabriken är ett kvarter i Valbo utanför Gävle som ligger just intill ett vattenkraftverk, större industriområde med flera tyngre industrier, tågbana och riksväg till Gävle. ACAD uppdrogs att utreda förutsättningarna för att bygga bostäder med en god ljudmiljö skyddad från omgivande buller. Uppdraget omfattar att inventera alla bullerkällor i industriområdet med drifttider och väga mot krav i detaljplan för att utreda om förutsättningar finns för bostäder.

Datum: 2016-11-29 15:10:16

KUND:

Referensnummer: 15277-1

Kontaktperson:

Fler projekt  Samhällsakustik